NECHTOVÁ PROTETIKA

Trápi Vás vzhľad Vašich nechtov? Máte problém s trvalými vrodenými deformáciami alebo ste po chirurgickej ablácii nechta nespokojný s tým, čo z neho zostalo? Riešením Vášho neestetického problému môže byť práve nechtová protetika. Nechtová protetika alebo tvorba nechtovej náhrady je vlastne výroba nového funkčného nechtu na nechtový pahýľ.

Necht plní na prste určitú funkciu a nie len tú estetickú, ako si mnohí myslia. Pri aktívnom odrážaní prstov počas chôdze plní hlavne opornú funkciu. Už mesačná absencia nechta alebo jeho väčšinovej časti zmení rozloženie váhy tela počas chôdze (človek prestáva využívať daný prst), čo môže viesť k závažnejším komplikáciám (pád priečnej klenby, vybočená chôdza,...).

Riešením je dočasná alebo pravidelná (pri trvalom poškodení) tvorba nechta pomocou špeciálnej akrylátovej hmoty. U nás rozlišujeme malé poškodenia - tie dotvárame bio gélom a stopercentným hodvábom, a veľké poškodenia (absencie väčšinovej časti nechta), ktoré modelujeme pomocou špeciálnej akrylovej hmoty (UNGUISAN, ONYCHOLIT).

Vaše nechty nemusia vyzerať vábne z niekoľkých dôvodov :

  • niekoľkonásobné strhávanie nechta na chirurgii po liečbe zarastených nechtov
  • traumatické poškodenie nechtovej platničky
  • po vybrúsení mykózy
  • následkom trvalého poškodenia nechta - onychogryfóza

Postup pri tvorbe nechtovej náhrady :

  • odbrúsenie defektnej (neestetickej) časti nechta
  • dezinfekcia, aplikácia antimykotických prípravkov
  • vysušenie nechtového lôžka
  • tvorba akrylového nechtu, jeho estetická úprava

Dôležité pokyny:

Počas nosenia nechtovej náhrady je nutné používať preventívny antimykotický prípravok (Mykored), pretože umelý necht, rovnako ako necht odumretý, je po určitom čase ideálnym miestom pre usadenie mykózy.

Nechtovú náhradu vymieňajte najneskôr každé tri mesiace.